О нама

Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“, бави се развојем туристичког центра на Јабучком равништу на Старој планини. До сада је инфраструктурно опремљена локација Јабучко равнише и изграђен Хотел „Стара планина“. Ради се на комплетирању потребне инфраструктуре, као и на довођењу инвеститора за изградњу смештајних капацитета на простору Јабучког равништа.